Վաճառքում մեքենա

Տուգանքների աղյուսակ

Տրանսպորտային միջոցի վրա գովազդի տեղադրման կարգը խախտելը
 
Հոդվածը
մասը
Հոդվածի դիսպոզիացիան տույժ - տուգանք
Հ-124.2

Տրանսպորտային միջոցի վրա գովազդի տեղադրման կարգը խախտել

30.000