Վաճառքում մեքենա

Տուգանքների աղյուսակ

Տրանսպորտային միջոցների վարորդների կողմից լուսացույցի կամ կարգավորողի արգելող ազդանշանին չենթարկվել 
 
Հոդվածը
մասը
Հոդվածի դիսպոզիացիան տույժ - տուգանք
Հ-124.3
մ-1
Տրանսպորտային միջոցների վարորդների կողմից լուսացույցի կամ կարգավորողի արգելող ազդանշանին չենթարկվելը 20.000
Հ-124.3
մ-2
 Տրանսպորտային միջոցների վարորդների կողմից լուսացույցի կամ կարգավորողի արգելող ազդանշանին չենթարկվելը, եթե դա կատարվել է լուսացույցի կամ կարգավորողի արգելող ազդանշանին ենթարկված տրանսպորտային միջոցներից առաջ անցնելով 50.000