Վաճառքում մեքենա

Տուգանքների աղյուսակ

1.  Տրանսպորտային միջոցների վարորդների կողմից սահմանված արագությունը գերազանցելը

2.  Տրանսպորտային միջոցների վարորդների կողմից ճանապարհային երթևեկության կանոնները խախտելը

3.  Տրանսպորտային միջոցների վարորդների կողմից լուսացույցի կամ կարգավորողի արգելող ազդանշանին չենթարկվելը 

4.  Տրանսպորտային միջոցների շահագործման կանոնների խախտումը

5.  Տրանսպորտային միջոցների անվտանգության ամրագոտիները կամ մոտոսաղավարտը չամրակապած վիճակում տրանսպորտային միջոցները վարելը 

6.  Սահմանված կարգով չհաշվառված, տեխնիկական զննություն չանցած ՏՄ վարելը, տրանսպորտային միջոցի նկատմամբ այլ երկրում ծագած սեփականության իրավունքը սահմանված ժամկետում գրանցման չներկայացնելը, տեխնիկական զննության կամ հաշվառման կտրոնը սահմանված տեղում չփակցնելը

7.  Տրանսպորտային միջոցներում ծխելը 

8.  Տրանսպորտային միջոցի վրա գովազդի տեղադրման կարգը խախտելը

9.  Հետիոտների և ճանապարհային երթևեկության մյուս մասնակիցների կողմից ճանապարհային երթևեկության կանոնները խախտելը 

10. Տրանսպորտային միջոցների հաշվառման համարանիշի օգտագործման կանոնները խախտելը

11. Տրանսպորտային միջոցների վրա լուսային և ձայնային, ներառյալ` հատուկ սարքավորումներ տեղադրելու կանոնները խախտելը 

12. Հետագա արտահանման պարտավորությամբ ՀՀ ներմուծված ՏՄ-ն ներմուծման ժամկետի խախտմամբ վարելը

13. Տրանսպորտային միջոցները ոչ սթափ վիճակում վարելը 

14. Ճանապարհները, երկաթուղային գծանցումները և մյուս ճանապարհային կառուցվածքները վնասելը

15. ՏՄ վարելու իրավունք չունեցող անձանց կողմից կամ առանց վարորդական վկայականի կամ այլ փաստաթղթերի ՏՄ վարելը կամ այդ ՏՄ-ի վարումն այդ իրավունքը չունեցող անձին հանձնելը

16. Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման բնագավառի օրենսդրությունը խախտելը, որի հետևանքով առաջացել է վթարային իրադրություն կամ ճանապարհատրանսպորտային պատահար, պատահարի մասնակից վարորդի կողմից պարտականությունները չկատարելը

17. Երկաթուղային գծանցներում տրանսպորտային միջոցների երթևեկության կանոնները վարորդների կողմից խախտելը

18. Անսարքություններ ունեցող տրանսպորտային միջոցների շահագործումը թույլատրելը և տրանսպորտային միջոցների շահագործման կանոնների այլ խախտումները

19. Տրանսպորտային միջոցների վարորդների մասնակցությունը ճանապարհային երթևեկության խոչընդոտներ ստեղծող խմբակային տեղաշարժին

   
Հոդվաց մասը Հոդվածի դիսպոզիացիան տույժ - տուգանք
Հ-124.4
մ-1
1-10 կմ/ժ-ով գերազանցելը 1000 դրամ x գերազանցված կմ/ժ արագություն
Հ-124.4
մ-2
11-30 կմ/ժ-ով գերազանցելը 1500 դրամ x գերազանցված կմ/ժ արագություն
Հ-124.4
մ-3
31-50 կմ/ժ-ով գերազանցելը 100.000
Հ-124.4
մ-4
51-80 կմ/ժ-ով գերազանցելը և ավելի կմ/ժ-ով գերազանցելը 200.000
Հ-124.4
մ-5
 81և ավելի կմ/ժ-ով գերազանցելը 500.000
  
Organik türk takipçi

Organik türk takipçi

Sosyal medya, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de milyonlarca kişi tarafından kullanılıyor. , Bu sebeple, hem işletme hesapları hem de şahıs hesaplarının ön plana çıkması bir çaba gerektirir. Bunun için, şirketin sunduğu Instagram organik türk takipçi hizmetleri güvenlidir. Böylelikle, hesap bir anda dikkat çekmeyi başarıyor.